Pravidla pro pobyt v Baby klubu

 

  1. Do Baby klubu přichází maminky jen se zdravým dítětem.
  2. O své děti se maminky starají samy a ručí za jejich bezpečnost.
  3. Maminky se snaží udržovat v prostorách Baby klubu pořádek a před odchodem uklidí hračky na určené místo.
  4. Při pobytu s dětmi na zahradě využívají vyhrazené pískoviště. Na návštěvu ostatních částí zahrady mohou děti jen v doprovodu maminky.
  5. Příchozí maminky platí 20,- Kč. Peníze budou uloženy na účet SRDPŠ a využity pro potřebu Baby klubu.